نقش مادر در تربیت فرزند – نورمگز

این مهم شامل جسمی و روحی است. کتاب های متنوعی در این حوزه وجود دارند که هدف نهایی آنها اصلاح شیوههای تربیتی والدین در قبال فرزندان است. تربیت، این است که به فرزندان خود بیاموزیم که چه طور در مورد رفتار خود، انتخاب­های بهتری کرده و آدم­های مسئولیتپذیری باشند که در مورد چگونه رفتار کردن، قدرت انتخاب دارند. آن ها فرزندشان را با تنبیه به خاطر رفتاری در یک روز و تشویق به خاطر همان رفتار در روز دیگر، گیج نمی کنند. آینده ی کودک در گرو رفتار صحیح والدین و نشان دادن عکس العملهای مناسب در موقعیتهای خاص است. آیا در مقاله روشهای صحیح تربیت کودک نیز باید آموزشهای خاصی را دنبال کرد؟ فکر تربیت کودک نباید در شما به عنوان پدر و مادر، احساس تهوع به وجود بیاورد. برنامههای مربوط به اوقات فراغت و تفریح بهمنظور مبارزه با امراض اجتماعی، مثل مواد مخدر و تکرار بزهکاری به وجود میآید و میتواند بر اساس ارتقای نیروی بالقوه فیزیکی، ذهنی و حسی جوانان گسترش یابد. بر اساس مرحلهبندی ششساله، فرایند اساسی رشد تا هجده سالگی و بر مبنای مرحلهبندی هفتساله، این فرایند تا سن بیست و یک سالگی پیش میرود.

اما ما به شدت توصیه میکنیم که برخی قوانین اساسی را تنظیم کنید تا نوجوان شما حریم خصوصی خود را با شما به اشتراک بگذارد. یک اشتباه والدین در تربیت فرزندان، دوست نبودن پدر و مادر با نوجوان خود است. نوجوان احساس میکند که پدر صلاح او را نمیخواهد یا مادر همش به دنبال تحمیل عقاید خود است. حسّاسیت محیط خانواده، اهداف بلندمدّت و مقدّس آن اقتضا میکند که همسران بیشترین دقّت را در رعایت حُسن معاشرت با یکدیگر داشته باشند و از خانه فضایی سرشار از اُنس و ملاطفت بسازند. توجه کنید که بهترین راه، این است که با خلاقیت، کاری کنید که کودک از آموزشهایی که به او میدهید لذت ببرد و در حین تفریح، یاد هم بگیرد، نه اینکه آموزشها شبیه یک کلاس درس خشک و سرشار از نصیحت و انتقاد باشد. موسسه حقوقی وکلای رای مثبت متشکل از گروهی از وکلای پایه یک دادگستری می باشد که به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله وکیل طلاق شامل حضانت و استرداد جهیزیه و … ممکن است عصبانی شده و بر سر کودک خود، داد بکشید و یا با زدن یک سیلی بر صورت او، او را روانه اتاقش بکنید.

بنابراین تا زمانی که پدر و مادر با هم زندگی می کنند، حضانت بچه بر عهده ی هر دو آنها است. اسلام فرموده: هرگاه دختر به سن تمیز یا نزدیک سن بلوغ رسید حتی پدر هم حق ندارد وی را به صورت کامل در آغوش بگیرد به نحوی که سینه دختر به سینه پدر بچسبد، بهتر است پدر فقط سر دخترش را بغل کند و او را ببوسد و نوازش کند و با بسیار حرف بزند و حرف او را بشنود و با کلمات محبت آمیز فراوان با او صحبت کند. ولی خارج شدن از این رکود فکری خود مستلزم حرکت است. در تجربیات اخیر معلوم شده که صدای قلب مادر برای بچّه از هر آهنگ موزونی جذّاب و دلنشینتر است، موقعی که صورتش روی سینه مادر قرار میگیرد و صدای قلب مادر را میشنود، آرام میشود. مهم است که رویکرد فرزندپروری خود را ارزیابی کنید و بفهمید در سر و قلب نوجوان شما چه میگذرد.

اسلام در هیچ یک از حوزههای جامعة خود به هرج و مرج معتقد نیست، بلکه همواره خواستار نظم و انضباط در همة ابعاد فردی یا همگانی است. مقصود از آن، پرورش و ربط دادن کودک به فضائل اخلاقی و وجدانی است بدینترتیب که اخلاق پسندیده را به او تلقین کرده و در جهت پذیرش و تخلّق و عادت به آنها سعی وافر نماید. خیلی اوقات هم تلاش فرزندان را که سعی می کنند با ما ارتباط برقرار کنند نادیده می گیریم. در وهله اول، سعی کنید به او در مورد تغییرات بدنیاش آموزش دهید. ADHD را میتوان با تجویز دارو و رفتاردرمانی از جمله تغییرات سبک زندگی کنترل کرد. به عبارتی گرفتن وسایل کودک این حس را به او میدهد که هویتش از او گرفته شده پس اگر فرزندتان در این سن با گرفته شدن وسایلش یا قبول نکردن درخواستش واکنش عصبانیت شدید نشان داد، تعجب نکنید. در واقع باید کودک احساس امنیت و آرامش را در کنار شما داشته تا بتواند در آینده شخصیتی مستقل برای خود شکل دهد.

دیدگاهتان را بنویسید